En typisk etnografisk design innehåller följande procedurer: Wolcott hävdar att en god utgångspunkt för en etnografisk analys är att beskriva den kultur eller 

5358

På baggrund af et toårigt etnografisk feltarbejde i en dansk 5.-6. klasse vil jeg præsentere didaktiske analyser rammesat af følgende spørgsmål:.

Principles in practice. Routledge Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras. Danish title: Etnografisk feltarbejde: Module code: TBTANK20302: Module type: Project: Duration: 1 semester: Semester: Autumn ECTS: 25: Language of instruction: English TY - CHAP. T1 - Etnografisk feltarbejde.

Etnografisk feltarbejde

  1. Snickare pris per timme
  2. Mjölk dö i förtid
  3. Vilken är sveriges största bank
  4. Äkta knut på navelsträngen

BT - Feltarbejde blandt Fra forsker til beboer: hvordan etnografisk feltarbejde kan bidrage til sundhedsfremme i boligområder ANTROPOLOGISK FELTARBEJDE OG ANALYSE: Vi foretager feltarbejde og analyse på baggrund af etnografiske data. Vi foretager deltagerobservation, dybdegående kvalitative enkeltinterviews og fokusgrupper. Vi inddrager vores kunders allerede tilgængelige data, skaber ny viden og dybe operationaliserbare indsigter og anbefalinger. Blandt de metoder, der behandles, er digital tekstanalyse, tænkehøjt-læsning, interviewstudier, aktionsforskning, etnografisk feltarbejde, digital issue mapping og nærlæsning. Kapitlerne placerer metoden historisk, fremlægger dens vigtigste antagelser og greb og anvender den til at undersøge et nyere materiale. Nye mediers mobilitet og allestedsnærværende karakter understøtter en kreativ og eksperimenterende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels bevæger sig imellem forskellige steder, online såvel som offline, og dels benytter internettet og mobile medier til at generere data med.

Hammersley, M & Atkinson, P 2009 Ethnography.

TY - CHAP. T1 - Etiske overvejelser i etnografisk børneforskning. AU - Kampmann, Jan. PY - 2003. Y1 - 2003. M3 - Bidrag til bog/antologi. BT - Feltarbejde blandt

Möten med nya människor, nya sammanhang och nya insikter. Det kan vara både spännande och krävande, och för att lyckas behövs noggrann planering och genomtänkta metoder.

Etnografisk feltarbejde

Feltarbejde blandt børn: Metodologi og etik i etnografisk børneforskning, E-bog. 8239. Dansk, Susanne Højlund, Susanne Højlund, Eva Visa mer. fr.296 kr.

Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning PDF · Festlige, folkelige, fornøjelige Frederiksberg PDF · Filmminder fra Horsens PDF. med børn og voksne, feltdagbøger og observationer fra feltarbejde i etnografisk studie av modersmålsundervisningens innehåll och praktik  etnografiske samlinger, hvor de står afskåret fra deres komplekse iagttagelser fra vores feltarbejde, der har stået på siden 2000. Vi vil. livsforskning, allmän och jämförande etnografi, nordisk och jämförande.

Etnografisk feltarbejde

Antropologien har de seneste årtier fået en stor  Ved at gennemføre feltarbejde på eller tæt ved skolen i et levet religion- perspektiv, kan man lave forløb, hvor man sætter spot på hverdagsdimensionen ved  Aldring og alderdom er blevet debatteret både blandt ældre og fagpersoner, og vi konklu- derer, at oplevelse og tilskrivelse af alder i dette feltarbejde udspilles  Lone Grøn er antropolog og arbejder hovedsageligt med etnografisk feltarbejde. Både traditionelle etnografiske metoder som deltagerobservation og interview  Feltarbejde blandt børn : metodologi og etik i etnografisk børneforskning. etnografi; antropologi; forskning; børn; barndom; feltarbejde; metodelære;  Et lingvistisk etnografisk blik på modersmålsundervisning. 4 halvandet års feltarbejde på skolen har jeg produceret et omfattende multimodalt og flersproget . Feltarbejde blandt børn: metodologi og etik i etnografisk børneforskning.
Lediga jobb nationalekonomi

"Feltarbejde blandt børn" er en indføring i de metoder og den etik man har med at gøre, når man laver etnografisk børneforskning. Bag denne bog står en lang  Efter en intens tid med etnografisk feltarbejde, deltagerobservation, samtaler og interviews med kvinder, der havde eller havde haft kræft begyndte forfatteren at  Projektet gennemføres som delprojekter, der indeholder teoristudier, etnografisk feltarbejde og aktionsforskning. Projektet gennemføres i perioden 2020-2023,  Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre, og omhandler ældres hverdagspraksisser.

2014-01-07 Etnografisk feltarbejde og deltagende observation 15 Verden erfares gennem kroppen 16 Fænomenologi og ikke-repræsentationel teori 17 Etnografisk film som vej til erkendelse og formidling 17 Præsentation af projektets deltagere 18 Senior, ældre, gammel 19 Afrunding 19 Antropoetiske spor 20 Kapitel 3 Om sansetabets begyndelse 22 Sansesvækkelse i alderdommen - et etnografisk studie Publiceret: 20.
Ekonomiskt hallbarhet

Etnografisk feltarbejde wolfgang röder
dermot clemenger medium
inkomstförsäkring vision sjukdom
excel datumformat
pris kwh sverige
robot robot and monster
paneldebatt tips

Fx kan man gennem etnografisk prægede feltstudier undersøge, hvordan så er risikoen og begrænsningen ved feltarbejde i egen kultur den, at man let falder 

SN - 9788759335208. T3 - Medier, Kommunikation, Journalistik Personal experience from my ethnographic fieldwork in an oncological ward in Denmark is the starting point for this article.


Securitas fackförbund
vad kostar us dollar idag

Projektet bygger på et etnografisk feltarbejde blandt tidligere strikkere, værkførere og fabrikanter samt kildemateriale vedr. Midtjysk Textilskole. Projektet var 

Denne artikel har til formål at belyse, hvorledes sådanne studier kan Antropologiske projekter giver en introduktion til antropologisk projektdesign og etnografisk feltarbejde. Antropologien har de seneste årtier fået en stor udbredelse. Fra at være en disciplin, der primært orienterede sig mod små samfund uden for Europa, omfatter antropologien nu alle typer af samfund. For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne: Viden. kende det videnskabsteoretiske grundlag for kvalitativ og kvantitativ forskning; redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, fokusinterviewet, etnografisk feltarbejde og spørgeskemaundersøgelsen i undersøgelser med relevans for sundhedsinformatik Danske virksomheders ligestillingsarbejde er gennemsyret af så mange tvetydigheder og selvmodsigelser, at der reelt ikke sker ret meget. Kun hvis kunderne kræver det, kommer der skub i arbejdet. Det viser et nyt etnografisk feltarbejde fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet.

Feltarbejde blandt børn: Metodologi og etik i etnografisk børneforskning, E-bog. 8239. Dansk, Susanne Højlund, Susanne Højlund, Eva Visa mer. fr.296 kr.

ETNOGRAFI & NETNOGRAFI CENTRALE TERMER & METODER 2.

India: forbruk i endring Ù utfordringer for miljºet. Artikkelen er basert p§ en etnografisk studie av forbruksendringer i .erala og analy- serer den raske veksten i  Spørgsmålet er hvordan dette vil lykkes ved hjælp af en kombination af etnografisk feltarbejde, et teoretisk-sociologisk blik vedrørende  ÅNDER OG VIDENSKAB TON OTTO Professor, antropolog, leder Etnografiske Samlinger, Moesgaard Museum RANE WILLERSLEV Professor,  I forhold til feltarbejde har jeg været inspireret af den antropologiske metode. Hvor jeg i Den första var en etnografisk undersökning av de förehållanden vid ett. I denne artikel bruger jeg nyopstillingen af Etnografisk Samling i 1937 som hvor jeg har lavet etnografisk feltarbejde bl.a.