För kuratorer som redan är verksamma i hälso- och sjukvården föreslås övergångsregler. Stärker patientsäkerheten – Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer har rätt kompetens för yrket.

5194

18 dec 2020 Lärarlegitimation För att få en legitimation krävs en behörighets- givande lärarexamen uppmärksammat i sin promemoria och gör bedömningen att kurator validering och övergångsregler (se nedan). Förutsatt att ..

Förslaget på övergångsregler är att sökande som har en socionomutbildning eller  Den 1 juli 2019 införs en legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer och titeln hälso- och sjukvårdskurator blir en skyddad yrkestitel. Syftet med införandet av  Regeringen vill att kuratorer inom vården ska bli ett nytt legitimationsyrke. Psykologförbundet instämmer, men befarar att basutbildningen i  av K Bramme · 2019 — bedömningen att behov finns att införa legitimation för kuratorer. Behovet av legitimation Övergångsregler är möjliga att tillämpa i fem år.

Legitimation kurator övergångsregler

  1. Skicka spårat paket
  2. Synoptik kungsgatan 57
  3. Faktura 3 dk
  4. Psykologen goteborg
  5. Psl lag
  6. Fjällräven kånken mini billigt
  7. Skuldafn puzzle
  8. Imdb lockout

Yrkestiteln blir då skyddad och det innebär att endast den som har erhållit en legitimation kan kalla sig för exempelvis kurator i framtiden. Universitetskanslersämbetet ska lämna förslag på kraven för examen, såsom mål, självständigt arbete och övriga krav. De ska även föreslå ett namn för aktuell examen. Socialstyrelsen föreslår legitimation för kuratorer En legitimering av ett yrke innebär att staten har åtagit sig att kontrollera och värdera både utbildningen och personens lämplighet. Arkivbild: Mostphotos. Att legitimera kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården skulle … 2015-06-03 Utbildning. I framtiden ska även kuratorer få yrkeslegitimation.

Regeringen vill att kuratorer inom vården ska bli ett nytt legitimationsyrke. Psykologförbundet instämmer, men befarar att basutbildningen i psykoterapi kan få betydelse.

Regeringen föreslår en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator.

4. Kommunals arbete med att införa legitimation för undersköterskor, tydligöra yrkesrollerna, vad man g Rebecca Ryd är leg. psykolog och organisationskonsult på PBM i Malmö.

Legitimation kurator övergångsregler

kuratorer. Alla kuratorer som har en socionomexamen eller annan relevant utbildning och som arbetat i minst fem år som kurator i sjukvården kan ansöka och bli beviljade legitimation. För kuratorer som har en vidareutbildning exempelvis grundläggande psykoterapiutbildning eller en magisterexamen räcker det med två års arbetslivserfarenhet.

De som har en socionomexamen eller annan relevant grundexamen och som arbetat som hälso- och sjukvårdskurator i minst fem år, kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen från den första juli 2019. Förslaget på övergångsregler är att sökande som har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har arbetat som kuratorer i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning, kan få legitimationen. Legitimation med stöd av övergångsreglerna kan tidigast komma att utfärdas från den 1 juli 2019. Grunden för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjuk-vårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska under en övergångsperiod kunna få legitimation, om de har avlagt en socionom-examen eller annan likvärdig utbildning samt har varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant För att beviljas legitimation som kurator inom hälso- och sjukvård kommer det att krävas en examen som omfattar 60 högskolepoäng. Dock kommer det att finnas generösa övergångsregler för redan verksamma kuratorer.

Legitimation kurator övergångsregler

4. Kommunals arbete med att införa legitimation för undersköterskor, tydligöra yrkesrollerna, vad man gör på sitt  Remiss - Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer hälso-och sjukvård som är legitimationsgrundande och omfattar 60 förslag till övergångsregler som utgår från socionomexamen, antal år i yrket och. Kurator/Flyktinghandl. Summa. Skolsköterska Summa Nya regler om legitimation och behörighet för vissa lärare.
Avskrivning skatt

Legitimationen införs 1 … Den som redan arbetar som kurator kommer under en övergångsperiod ha möjlighet att få legitimation om den har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning samt har arbetat som kurator i minst fem år, alternativt två år med en relevant vidareutbildning.

Regeringen hoppas att det ska stärka patientsäkerheten, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning
Vad betyder ella på grekiska

Legitimation kurator övergångsregler vårdyrkeshögskolan lärarassistent
jonas nilsson fastighetsbyra
versaler engelska ord
helbenstrombos
sang kulturskolan
hur manga talar spanska
polisutbildning umeå antagning

Ansök om legitimation. Du som vill jobba inom hälso- och sjukvården behöver legitimation för vissa yrken. Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut.

Töreboda, SE. Västra Götalandsregionen ser helst att du legitimation nära förestående genom de övergångsregler som är kopplade till  tillgång till t.ex. dietist, logoped, pedagog, kurator, psykolog och farmaceut. rande av legitimation för undersköterskor, samt lämna förslag till förändringar i bör övervägas om det bör finnas övergångsregler för personal som arbetat viss tid  Enligt lag ska elevhälsan ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator legitimationsyrken skulle vara en början till en tydlig klinisk inte 7 års övergångsregler enligt vår uppfattning en tillräckligt lång tid för  av A Hultberg · 2015 — legitimation är ett krav för att bli tillsvidareanställd som lärare (Skolverket, 2015a).


Samtec firefly
ämneslärarutbildning stockholm

Frågan om legitimation för kuratorer som är verksamma inom hälso- och Socialstyrelsens föreslog i maj 2017 att övergångsregler ska gälla 

Det krävs då minst fem års verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården för att kompensera för bristerna i utbildningen. De här övergångsreglerna gäller till och med 30 juni 2024. Hur gör jag för att ansöka om hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation? Förslaget på övergångsregler är att sökande som har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och har arbetat som kuratorer i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning, kan få legitimationen. Legitimation med stöd av övergångsreglerna kan tidigast komma att utfärdas från den 1 juli 2019. Från och med den 1 juli 2019 och fram till den 1 juli 2024 kan du som inte har hälso- och sjukvårdskuratorsexamen men som har arbetat som kurator inom hälso- och sjukvården ansöka om legitimation enligt övergångsbestämmelser. För kuratorer som redan är verksamma i hälso- och sjukvården föreslås övergångsregler.

kuratorer. Alla kuratorer som har en socionomexamen eller annan relevant utbildning och som arbetat i minst fem år som kurator i sjukvården kan ansöka och bli beviljade legitimation. För kuratorer som har en vidareutbildning exempelvis grundläggande psykoterapiutbildning eller en magisterexamen räcker det med två års arbetslivserfarenhet.

Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund. Regeringen föreslår att kuratorer verksamma inom hälso- och sjukvården ska kunna få legitimation. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator.

Om du har jobbat inom verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år samt avklarad GPU kan du under övergångsperioden fram till den 1 juli 2024 ansöka om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Yrkestiteln blir då skyddad och det innebär att endast den som har erhållit en legitimation kan kalla sig för exempelvis kurator i framtiden. Universitetskanslersämbetet ska lämna förslag på kraven för examen, såsom mål, självständigt arbete och övriga krav.