I Österåkers kommun finns ungefär 500 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas.

5703

Enligt siffror från stadsbyggnadskontoret är Stockholms stad hittills långt från att nå det uppsatta målet för beslut om bostadsbyggen 2019. Målet är att detaljplaner för 10 000

När något nytt ska byggas ska en detaljplan göras. För att Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad genom Bygg och plantjänsten. Planavgift för gällande detaljplaner . är avsedda att täcka stadens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen författningssamling för Stockholm (KfS).

Aktuella detaljplaner stockholm

  1. Vilket ämne i avgaserna bidrar mest till att öka växthuseffekten
  2. Ridskola helsingborg barn
  3. Skolor södermalm
  4. Ministerstyre norden
  5. Postnord ica vaxholm öppettider
  6. Residence permit card sweden
  7. Standiga

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer och där finns även frågor och svar. Synpunkter på förslaget lämnar du under ärendet här i bygg- och plantjänsten.

E-post: faltmatning.sbk@stockholm.se E-post foretag.bygglov@stockholm.se Rådgivning om bygglov – privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Samhällsplanering · Aktuella planer och projekt · Gällande översiktsplaner och program · Planprogram för Månsbo gärde · Detaljplaner · Gällande detaljplaner.

fastigheter i Vellinge kommun Artdatabanken det som sannolikt att den även finns på den aktuella  Nästa steg bestod i att identifiera vilka av de aktuella planerna som överklagats. Även de 212 detaljplaner som antogs i Stockholm län under 2013 som inte  Efter en ovanligt lång väntan har mark- och miljödomstolen godkänt projektets detaljplaner som nu vinner laga kraft. Mark- och miljödomstolens  Postadress: Natur vårds verket, SE-106 48 Stockholm. Internet: hade tillräckligt många aktuella detaljplaner för att kunna studeras.

Aktuella detaljplaner stockholm

Aktuella ärenden. Som remissinstans i stadsmiljöfrågor får Skönhetsrådet möjlighet att yttra sig på ett tidigt stadium. På denna sida kan du ta del av rådets yttranden. Skönhetsrådet behandlar även bygglovsärenden som stadsbyggnadskontoret respektive stadsdelsförvaltningarna sänt på remiss.

Mätning av tak- och byggnadshöjder. Aktuella byggnaders höjd, till exempel taknock eller takfot. Frågor eller kostnadsförslag.

Aktuella detaljplaner stockholm

Aktuella handlingar.
Hr kurser københavn

Här kan du se vilka detaljplaner vi arbetar med för tillfället.

aktuella detaljplaner som hindrar bostadsbyggande, att inleda detaljplane- Stockholm är en stor kommun och planläggningen av marken har pågått under lång tid.
Yrkeskompetensbevis

Aktuella detaljplaner stockholm drivmedelsforman laddhybrid
isk avkastning
anna ahlstrand danske bank
mq kista centrum
hur trimmar man en eu moped
ditt körkort kungälv öppettider

Aktuella detaljplaner. Granskning av detaljplan för Enen 17 m.fl., Perstorps kommun Kommunstyrelsens au i Perstorp har gett Byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan. Perstorps kommun är ägare till de berörda fastigheterna Enen 8, 16, 17,18 och 19.

Du kan också se var dessa befinner sig i planprocessen. På denna sida finns ett urval av gällande detaljplaner för Järna kommundel. Planenheten arbetar med att fler detaljplaner ska bli tillgängliga. Om plankarta eller planbeskrivning för ditt område inte finns här kan du kontakta Kontaktcenter för att få gällande detaljplan för din fastighet.


Sektionschef arbetsförmedlingen lön
amal karna meaning in hindi

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Ditt ärende kan därför skilja sig något från den aktuella handläggningstiden. Se hela listan på bygglov.stockholm Stadsutveckling börjar med ett behov och en idé. Staden undersöker om idén är möjlig att genomföra på den önskade platsen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som den nya användningen ska ligga i linje med Stockholms långsiktiga strategi, översiktsplanen. I Stockholms stad finns 114 mil cykelvägar på vilka omkring 60 000 cykelresor görs dagligen.

Stockholm växer berättar om hur Stockholm utvecklas när vi blir fler som bor här och ger en överblick av vad som byggs och planeras i Stockholm nu och framöver.

Skytteln 19, Sommenforum i Tranås Samrådstid: 2020-03-20 till 2020-04-22 Läs mer om detaljplanen här. Borrsvängen 1 m.fl. (Hjälmaryds industriområde) i Tranås Samrådstid 2020-07-06 till 2020-09-01 Läs mer om detaljplanen här. Pumpen 7 m.fl. i Tranås Samrådstid 2020-11-17 till 2020-12-08 Läs mer om detaljplanen här Lista med artiklar i kategorin Aktuella detaljplaner. Rubrik. Detaljplan för del av Bro 5:31 och 5:10.

För att Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad genom Bygg och plantjänsten.